تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی تفکر هشتم

آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی تفکر هشتم

آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی تفکر هشتم

آداب حضور در مساجد???? و اماکن مذهبی???? - مقالات و پژوهش های دانش آموزان و... - پرونده ها

آداب حضور در مساجد???? و اماکن مذهبی????

9.همواره در مسجد وقت خود را به تسبیح ؛ تکبیر و ... بگذرانیم و از بیهوده گویی بپرهیزیم .

10.اگر قصد داریم در مسجد برای مدت معینی بمانیم در بالای مسجد بنشینیم تا باعث ایجاد مشکل در ورود و خروج دیگران نشویم

11.خانمها بهتر است روح معنوی مسجد را رعایت کنند و با لباس و وضعیت مناسب حضور یابند

12.قبل از ورود به مسجد کف کفش خود را پاک کنیم و کفشها را در قفسه های کفشداری قرار دهیم

13.هنگام حضور در مسجد تلفن همراه خود را در حالت ویبره ( لرزشی ) قرار دهیم و موجب آزار دیگران نشویم .

14.از دراز کشیدن و خوابیدن خودداری کنیم .

15- با مومنان دیگر با احترام و عطوفت رفتار کنیم .

16- برای حضور در مساجد از غذای بودار مثل سیر استفاده نکنیم .

17- بهتر است با دهان مسواک زده حضور پیدا کنیم .

18- اگر احتمال می دهیم بوی بدنمان دیگر مومنان را آزرده می کند قبل از حضور در مسجد حتما دوش بگیریم .

19- اگر پاهایمان بو می دهد حتما قبل از حضور پاهایمان را بشوییم و جوراب تمیز بپوشیم .

آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی تفکر هشتم