تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

آنرا که حساب پاک است

آنرا که حساب پاک است

آنرا که حساب پاک است

در مورد معنی و مفهوم ضرب المثل آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، کسی که در خفا یا آشکارا دست به کارهای ناپاک میزند همیشه ترس از محاسبه دارد

معنی ضرب المثل ” آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است “

ضرب المثل‌های ایرانی ارسال دیدگاه

آشنایی با معنی و مفهوم ضرب المثل آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

در این پست با معانی و مفهوم اصلی این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید با دانشچی همراه باشید.

معنی آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است یعنی چه؟

۱- یعنی کسی که در زندگی اش گناهی نکرده و حسابش نزد خدا پاک است، هیچ ترسی ندارد که اعمالش مورد محاسبه قرار بگیرد.

۲- این ضرب المثل مخصوص کسانی است که کار خلافی مرتکب نشده اند اما براساس سوء تفاهم هایی که بین او و اطرافیانش ایجاد شده، او را گناهکار می دانند ولی او هیچ اضطرابی به دلش راه نمی دهد زیرا به نیت پاک خود اطمینان دارد.

۳- عرفا می گویند انسان باید طوری در زندگی اش عمل کند که اگر آن عملش را در طَبقی بگذارد و میان مردم شهر بچرخاند تا همه ببینند، ترسی نداشته باشد. یعنی انقدر حسابش پاک و بدون آلودگی باشد که اگر حجاب ها از میان برود و مردم بتوانند اعمال او را ببینند، هیچ نگرانی ای نداشته باشد. حساب پاک همین است.

۴- کسی که در خفا یا آشکارا دست به کارهای ناپاک میزند همیشه ترس از محاسبه دارد. به همین دلیل است که گنهکاران از مرگ می ترسند زیرا مرگ آغاز حسابرسی آنها و نمایان شدن اعمال زشت مخفی و آشکار آنهاست.

اختصاصی-دانشچی

آنرا که حساب پاک است