تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

آهنگ شل کن شل کن ایست باز

آهنگ شل کن شل کن ایست باز

دانلود آهنگ شل کن شل کن ایست باز دانلود آهنگ حصین و عرفان به نام شل کن شل کن ایست باز شل کن شل کن ایست باز شل کن شل کن ایست باز خیلی نرم و ریز بگاز ♪♪ شل ش

پخش آنلاین آهنگ

دانلود آهنگ شل کن شل کن ایست باز

دانلود آهنگ شل کن شل کن ایست باز

دانلود آهنگ حصین و عرفان به نام شل کن شل کن ایست باز

شل کن شل کن ایست باز

شل کن شل کن ایست باز خیلی نرم و ریز بگاز ♪♪ شل شل کن ریز بگاز ♪♪ عرف ریلکس با ✿ نیش باز ♪♪ اگه گیر داد ♩ بگیر روش تیز بگاز ♪♪ جو نده داشم ؛ بزار ببینم ؛ چیه داستانش ♪♪ استیلو ببین … یارو خود ♩ پاسداره ♪♪ دوتا ✿ میدیم ؛ قضیه میشه ماست مالش ♪♪ یا ✿ که نهایتا ✿ دو شب خواب توی پاسگاهش ♪♪ چرت نگو عرف دندرو عوض کن ♪♪ تو سابقه داری و منم ؛ بد ♩ تر از تو ♪♪ راست میگی داشم ؛ یادم ؛ نبود ♩ رپ کردن … جرمه ♪♪ همینه رپرا ✿ کردن … اکثرا ✿ جفت ♪♪ باز تو جو همه خفن ♪♪ باز میخواد ♩ مجوز از ننه قمر ♪♪ خایه مال باز تو عکس دم ؛ حرم ♪♪ عرف بازجوآ دو ترک دم ؛ درن ♪♪ بشن … سد ♩ سر راهم ؛ بی شک که تلفات میدن ♪♪ مثل برق میام ؛ یه صد ♩ تا ✿ صلوات میگن ♪♪ منطقی باش بیا ✿ در ریم ♪♪ من … یه بار دیدم ♪♪ گیر کنیم ؛ توشون … تا ✿ جد ♩ و لایه کار میدن ♪♪

آهنگ شل کن شل کن ایست باز