تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

اموزش مانور زلزله

اموزش مانور زلزله

اموزش مانور زلزله

اداره کل مدیریت بحران استان زنجان

توصيه های ايمنی به دانش آموزان در برابر وقوع زلزله

   

 

اموزش مانور زلزله