تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

بازی بگرد و پیدا کن

بازی بگرد و پیدا کن

بازی فکری بگرد و پیدا کن در مزرعه از مجموعه بازی‌های فکری است که باعث افزایش دقت و تمرکز در کودکان می‌شود. فایل را پرینت گرفته و در اختیار کودک قرار دهید.

بازی بگرد و پیدا کن در مزرعه

بازی بگرد و پیدا کن در مزرعه

پژوهشگران و معلمان (فلسفه و کودک) برای بازی اهمیت خاص و ویژه‌ای قائل هستند. در صورتی که بازی همه یا برخی از موارد زیر را به دنبال داشته باشد، «فکری» محسوب می‌شود:

بازی بگرد و پیدا کن از مجموعه بازی‌های فکری است که باعث افزایش دقت و تمرکز در کودکان می‌شود. 

روش بازی بگرد و پیدا کن در مزرعه

فایل با کیفیت بازی در مزرعه را از پیوست دریافت کنید.

سایر بازی‌های فکری را این‌جا ببینید.

بازی بگرد و پیدا کن