تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

بازی پرتغال اروگوئه

بازی پرتغال اروگوئه

بازی پرتغال اروگوئه

2018

پخش آنلاین ویدئو

فینال مسابقات جام‌جهانی 2018 با گزارش مزدک میرزایی

گزارشگران مسابقات جام‌جهانی در روز نوزدهم

بازیها و گزارشگران مسابقات جام‌جهانی در روز سوم از مرحله یک هشتم نهایی

گزارشگران مسابقات جام‌جهانی در روز هفدهم

گزارشگران بازیهای روز اول مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2018 روسیه

گزارشگران مسابقات جام‌جهانی در روز چهاردهم و پانزدهم

گزارشگران مسابقات جام‌جهانی در روز سیزدهم

گزارشگران مسابقات جام‌جهانی در روز دوازدهم

گزارشگران یازدهمین روز مسابقات جام‌جهانی

برنامه پخش و اسامی گزارشگران بازیهای روز ششم جام جهانی 2018 روسیه

برنامه پخش و اسامی گزارشگران بازیهای روز پنجم جام جهانی 2018 روسیه

بازی پرتغال اروگوئه