تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

با مثلث چه نقاشی میشه کشید

با مثلث چه نقاشی میشه کشید

سرویس مجله -در این مطلب راهنمایی برای سرگرم کردن کودک با نقاشی کشیدن را بخوانید.

آموزش کشیدن نقاشی با اشکال هندسی

آموزش کشیدن ماهی با استفاده از اشکال هندسی

آموزش کشیدن نقاشی برای کودکان با اشکال هندسی

نقاشی با اشکال هندسی

آموزش کشیدن جوجه با اشکال هندسی

آموزش کشیدن نقاشی به وسیله اشکال هندسی

آموزش کشیدن نقاشی با مستطیل

کشیدن نقاشی هندوانه با استفاده از مثلث

کشیدن کفشدوزک با مربع

آموزش نقاشی با دایره

آموزش کشیدن گربه با استفاده از اشکال هندسی

آموزش کشیدن نقاشی با شکل های هندسی

منبع : بیتوته

با مثلث چه نقاشی میشه کشید