تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

بزرگترین و کوچکترین شهرستان استان فارس

بزرگترین و کوچکترین شهرستان استان فارس

فهرست شهرستانهای استان فارس، کوچکترین شهرستان استان کجاست؟ بزرگترین شهرستان کدومه؟ بررسی کامل شهرهای استان فارس در ایرانیجو.

شهرستان های استان فارس، بزرگترین، کوچکترین پرجمعیت، کم جمعیت ترین

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان فارس دارای 37 شهرستان است. این استان اولین استان ایران از لحاظ شمار شهرستان‌هاست. در ایرانیجو به بررسی شهرستان های فارس و بزرگترین و کوچکترین آنها از نظر وسعت و جمعیت می پردازیم.

فهرست شهرستان های استان فارس بر اساس حروف الفبا

همانطور که گفتیم استان فارس بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، به 37 شهرستان تقسیم شده است. لیست این شهرستان ها را به ترتیب حروف الفبا در ادامه آورده ایم.

استان فارس کجاست؟ معرفی عکس و نقشه، فارس کجا بریم؟

مساحت و جمعیت شهرستان های فارس

در جدول زیر میتوانید اطلاعات جمعیتی هر یک از این شهرستان ها را مشاهده کنید.

عکس شهرستانهای استان فارس

بزرگترین شهرستان فارس کجاست؟

لارستان با وسعت 12684 کیلومتر مربع، بزرگترین شهرستان این استان از نظر مساحت است.

کوچکترین شهرستان فارس کدام است؟

کوه‌چنار با وسعن 669 کیلومتر مربع، کوچک‌ترین شهرستان‌ استان فارس از نظر مساحت است.

پر جمعیت ترین شهرستان فارس

شهرستان شیراز 37 درصد از جمعیت استان فارس در شهرستان شیراز قرار گرفته است (بیشتر از یک سوم)، به همین دلیل رپرجمعیت‌ترین شهرستان استان فارس، شیراز است.

کم جمعیت ترین شهرستان فارس

جویم کم‌جمعیت‌ترین شهرستان استان فارس است. اسن شهرستان فقط 25081 نفر را در خود جای داده است.

کم‌جمعیت‌ترین شهرستان استان، جویم است که فقط ۲۵٬۰۸۱ نفر جمعیت دارد.

جمع بندی

در این مقاله از ایرانیجو به بررسی شهرستان های استان فارس پرداختیم، جمعیت هر شهرستان را نیز بررسی کردیم. و همانطور که گفته شد لارستان بزرگترین شهرستان، و شیراز پرجمعیت ترین شهرستان این استان است.

بزرگترین و کوچکترین شهرستان استان فارس