تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

به شکم صابون زدن

به شکم صابون زدن

پرسش و پاسخ مقطع دبستان پایه ششم رشته درس هوش، خلاقیت و استعداد

به شکم خود صابون زدن کنایه از چیست؟

به شکم خود صابون زدن کنایه از چیست ؟ ۱)دلی از عزا در آوردن ۲)خود را پاکیزه کردن ۳)امید وار بودن ۴)به خود وعده و وعید دادن

به شکم صابون زدن