تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

بیمارستان لاله

بیمارستان لاله

بیمارستان لاله

VIP ROOMS-سوئيت هاي مجلل بيمارستان لاله

i اخبار

VIP ROOMS-سوئيت هاي مجلل بيمارستان لاله

اورژانس بيمارستان لاله-GREEN EMERGENCY

i اخبار

اورژانس بيمارستان لاله-GREEN EMERGENCY

17 سال تلاش و همدلي در بالندگي لاله گرامي باد. ( خرداد ماه 1401 )

i اخبار

17 سال تلاش و همدلي در بالندگي لاله گرامي باد. ( خرداد ماه 1401 )

هفته جهاني سلامت مردان ( دكتر سيد رضا حسيني -ارولوژيست )

i اخبار

هفته جهاني سلامت مردان ( دكتر سيد رضا حسيني -ارولوژيست )

نمايشگاه و همايش بين المللي IPH 2022

i اخبار

نمايشگاه و همايش بين المللي IPH 2022

موج هفتم كرونا - BA5 - خانم دكتر محرز

i اخبار

موج هفتم كرونا - BA5 - خانم دكتر محرز

Spi e Os eo omy; F om Basics o Adva ce

i اخبار

Spi e Os eo omy; F om Basics o Adva ce

آموزش دستگاه ليزر 14010805

i اخبار

بیمارستان لاله