تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

تدریس درس دوم عربی دوازدهم انسانی

تدریس درس دوم عربی دوازدهم انسانی

وجهٌ نافعٌ و وجهٌ مُضِرٌّ یک متن بسیار مهم است که قطعاً در تمام آزمونهایی نهایی و پایانی از آن سؤال طرح می شود.در تدریس این درس علاوه بر توجه به ذکر نکات صرفی و إعرابی در مدت 43 دقیقه پرداخته شده است. واژگان و خود آزمایی نیز انجام شده است.فایل pdf این ویدئو را از لینک مقابل دانلود نمائید: https://b2n.ir/n13261basalam.com/komakmajaziarabi

پخش آنلاین ویدئو

تدریس درس دوم عربی دوازدهم انسانی