تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

تدریس کامل فصل سوم ریاضی نهم

تدریس کامل فصل سوم ریاضی نهم

ریاضی نهم فصل ۳ ریاضی ۹ فصل ۳ ۰۰:۰۰ مقدمه ۰۰:۱۰ توضیحات مهم ۰۰:۴۷ اثبات مسئله ۰۶:۰۳ یاد آوری هم نهشتی ۱۱:۳۰ حل نمونه سوال اثبات ۱۶:۲۱ مراحل حل مسئله ۲۱:۵۷ شکل متشابه ۲۸:۱۳ نقشه متشابه نمونه سوال امتحانی ۳۰:۱۰ ریاضی ۹ ریاضی نهم فصل سوم

پخش آنلاین ویدئو

تدریس کامل فصل سوم ریاضی نهم