تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

تصنیف یعنی چه

تصنیف یعنی چه

تصنیف یعنی چه

معنی تصنیف - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

تصنیف یعنی چه