تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

تعیین عدد اکسایش شیمی دوازدهم

تعیین عدد اکسایش شیمی دوازدهم

15نکته مهم مبحث عدداکسایش شیمی دوازدهم؛تهیه شده توسط هماپرتوانداز،رتبه 226کنکور تجربی

سلام به دوستان کنکوری 1401????

امیدوارم همگی حالتون خوب باشه.

این مطلب شامل 15نکته مهم از مبحث عدداکسایش شیمی دوازدهم هست که توسط خانم هما پرتوانداز، رتبه 226 تجربی و 289 زبان منطقه 2کنکور سراسری 99 و دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهیه شده است.

با ما همراه باشید????

نکات مربوط به عدد اکسایش:

1-عدد اکسایش یون تک اتمی برابر با بار الکتریکی آن است.

2-عدد اکسایش عناصر به حالت آزاد صفر است.

3-برای تعیین عدد اکسایش با اسفاده از ساختار لوویس,به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1-ساختار الکترون نقطه ای مولکول یا یون را رسم می کنیم

2-از هر جفت الکترون پیوندی میان دو اتم یکسان,به هر اتم یک الکترون نسبت می دهیم

3-جفت الکترون پیوندی میان دو اتم غیر یکسان را به اتمی که خصلت نافلزی بیشتری دارد نسبت می دهیم

4-الکترون های ناپیوندی روی هر اتم را به همان اتم نسبت می دهیم.

5-با استفاده از رابطه زیر,عدد اکسایش هر اتم را حساب می کنیم:

تعداد الکترون نسبت داده شده به اتم در ترکیب-تعداد الکترون ظرفیتی اتم در حالت خنثی=عدد اکسایش اتم

4-عدد اکسایش هیدروژن در ترکیب ها 1 است به جز در هیدریدهای فلزی

5-عدد اکسایش اکسیژن در ترکیب ها2- است به جز در OF2 که 2 و در پراکسیدها(مانند H2O2 و Na2O2) که 1- است.

6-مجموع عدد اکسایش اتم های سازنده یک یون چند اتمی برابر با بار یون است.

7-عدد اکسایش فلزهای قلیایی در ترکیب ها1 و قلیایی خاکی2 است.

8-عدد اکسایش فلوئور که قوی ترین نافلز است در ترکیب ها 1- است.

9-نقره عدد اکسایش1 ,روی 2 ,اسکاندیم3 ,آلومینیوم 3 دارد.

10-برای نافلزهای گروه های 15,16 و 17(به جز فلوئور و اکسیژن)بالاترین و پایین ترین عدد اکسایش به صورت زیر محاسبه می شود:

(عدد یکان شماره گروه)=بالاترین عدد اکسایش

(18-شماره گروه)=پایین ترین عدد اکسایش

11-بالاترین و پایین ترین عدد اکسایش اکسیژن در گروه 16 به ترتیب برابر 2 در OF2  و 2- در اغلب ترکیب های آن است.

12-بالاترین و پایین ترین عدد اکسایش کربرن در گروه 14 به ترتیب برابر 4 و 4- است.

13-اگر در واکنشی عنصر به حالت آزاد در واکنش دهنده ها یا فرآورده ها وجود داشته باشد,حتما از نوع اکسایش-کاهش است.

14-اگر یک عنصر به بالاترین عدد اکسایش ممکن خود رسیده باشد,تنها می تواند الکترون بگیرد و در واقع اکسنده است.

15-اگر یک عنصر به پایین ترین عدد اکسایش ممکن خود رسیده باشد,تنها می تواند الکترون از دست بدهد و در واقع کاهنده است.

در صفحه اینستاگرام تجربی گروه برترهاهمراه ما باشید:)

برای رزرو مشاوره و رفع اشکال درسی و شرکت در کلاس های کنکوری با مشاوران سایت برترها، واردسایت برترهاشوید یا با شماره تماس 0216463 داخلی1174(حیدریان) تماس بگیرید. 

مطلب دیگر از هماپرتوانداز:

سلول سوختی - شیمی دوازدهم - هماپرتوانداز

تعیین عدد اکسایش شیمی دوازدهم