تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

جمع و تفریق کسر با مخرج نابرابر

جمع و تفریق کسر با مخرج نابرابر

مقایسه کسرها با مخرج نابرابر.دبستان جمال سلطانی یزد

پخش آنلاین ویدئو

جمع و تفریق کسر با مخرج نابرابر