تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

جواب صفحه 41نگارش دوم دبستان

جواب صفحه 41نگارش دوم دبستان

جواب نگارش درس چوپان درست کار و پاسخ پرسش های درس پنجم نگارش کلاس دوم ابتدایی ⭐ حل سوال های صفحه 37 - 38 - 39 - 40 و 41 به صورت کامل.

جواب صفحه ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ درس پنجم نگارش کلاس دوم

جواب سوال های صفحه 37 - 38 - 39 - 40 و 41 درس چوپان درست کار نگارش کلاس دوم ابتدایی

جواب نگارش درس پنچم چوپان درست کار کلاس دوم ابتدایی و پاسخ سوال های نگارش صفحه ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ درس نگارش دوم

جواب صفحه ۳۷ درس پنجم نگارش کلاس دوم

۱- چهار سطر اول را از روی درس، با خط خوش بنویس.

روزی بود و روزگاری. مردی بود که گوسفندان زیادی داشت. او آدم درست کاری نبود. اما چوپانی داشت که از گوسفندهای او نگهداری می کرد و مرد درست کار و راست گویی بود. چوپان هر روز شیر گوسفندان را می دوشید و به خانه‌ی صاحب گوسفندها می برد. او هم آب در آن می ریخت و شیر را دو برابر می کرد و به مردم می فروخت.

۲- مرتب کن و بنویس.

الف) نگه داری – چوپان – می کرد – از – گوسفندان.چوپان از گوسفندان نگه داری می کرد.

ب) وانگهی – شود – قطره قطره – دریا – گردد – جمع.قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

۳- مخالف هر کلمه را بنویس.

شروع ≠ پایاندرست ≠ نادرستزیاد ≠ کمروز ≠ شبمی ریخت ≠ نمی ریختنمی فروخت ≠ فروخت

۴- در دو خط بنویس چرا باید به دیگران کمک کنیم.

چون خداوند مهربان انسان هایی را که به دیگران کمک می کنند خیلی دوست دارد. همچنین با این کار وقتی که ما هم به کمک نیاز داشته باشیم، دیگران نیز به ما کمک می کنند.

جواب سوال های صفحه ۳۸ نگارش کلاس دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس، با خط خوانا بنویس.

چوپان هر بار او را نصیحت می کرد و می گفت :«این کار درست نیست.» اما او به حرف های چوپان گوش نمی‌ داد و لبخندی می‌ زد و می‌ گفت: «تو چوپانی‌ ات را بکن و مزدت را بگیر!» یک روز که چوپان، گوسفندان را به چرا برد، باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت اما سیل همه‌ی گوسفندان را با خود برد.

۲- جمله ها را از روی درس کامل کن.

او آدم درست کاری نبود.

یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد، باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی راه افتاد.

چوپان گفت :«شنیده ای که می گویند قطره قطره جمع گردد،‌ وانگهی دریا شود».

۳- به هر کلمه «ها» اضافه کن و جمله بنویس.

گل – گل ها :‌ من به گل های باغچه به اندازه کافی آب دادم.

کتاب – کتاب ها : من کتاب ها را مرتب شده در قفس گذاشتم.

قطره – قطره ها : چقدر قطره های باران زیبا هستند.

۴- فرض کن به خانه‌ی دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش یک یادداشت بنویس.

سلام دوست عزیزم،‌ امروز می خواستم به کتابخانه برویم اما وقتی به خانه شما آمدم خانه نبودی. وقتی که برگشتی با من تماس بگیر تا به کتابخانه برویم. منتظر تماس تو هستم.

جواب صفحه ۳۹ نگارش درس چوپان درست کار کلاس دوم

۱- چهار سطر بعدی را از روی درس، با خط زیبا بنویس.

باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت اما سیل همه‌ی گوسفندان را با خود برد. چوپان نتوانست هیچ کاری کند، ناچارا پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت :«سیل گوسفندهای تو را برد».

۲- با حروف در هم ریخته، کلمه بنویس.

ق – ر – ط – ه : قطره

ح – ن – ت – ص – ی : نصیحت

د – ا – ر – س – ت – ر – ک : کار درست

۳- به هر کلمه «ها» اضافه کن و معنی آن را بنویس.

گوسفند ها :‌ یعنی چند گوسفند

چوپان ها : یعنی چند چوپان

درخت ها : یعنی چند درخت

مطلب پیشنهادی : جواب صفحه ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ درس سوم نگارش دوم

۴- در چند سطر بنویس اگر دو بال داشتی، چه می کردی.

اگر دو بال داشتم می توانستم با پرنده ها دوست بشوم و با آن ها در آسمان بازی کنم. صبح ها پرواز می کردم و زود به مدرسه می رسیدم، می توانستم به راحتی و بدون کمک پدر و مادر از خیابان رد شوم و پرواز کنم.

جواب نگارش صفحه ۴۰ درس چوپان درست کار کلاس دوم

۱- سه سطر بعدی را از روی درس بنویس.

مرد گفت: من باور نمی کنم، آخر این همه آب، ناگهان از کجا آمد؟

چوپان گفت: شنیده ای که می گویند «قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود» این سیل همان آب هایی است که تو در شیر می ریختی و به مردم می فروختی. مرد با شنیدن حرف های چوپان در فکر فرو رفت.

۲- کلمه هایی را که «ها» دارند، از درس پیدا کن و بنویس.

گوسفندها – حرف ها و آب ها

۳- مخالف کلمه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده است، بنویس.

یک روز که چوپان، گوسفندان را به چرا برد، باران شدیدی شروع به باریدن کردن و سیل بزرگی به راه افتاد. چوپان برای نجات خود، بالای درختی رفت. سیل همه‌ی گوسفندان را با خود برد.

روز ≠ شبشدیدی ≠ آرامیبزرگی ≠ کوچکیبالای ≠ پایینبرد ≠ نبرد

۴- درباره تصویر، سه جمله از زبان گوسفندان بنویس.

کمک، ای چوپان مهربان بیا به ما کمک کن ما داریم غرق می شویم، بیا ما را نجات بده. ما نمی توانیم شنا کنیم چطوری باید از سیل بیرون برویم؟

پاسخ نگارش صفحه ۴۱ کلاس دوم ابتدایی درس پنجم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس.

خداوند انسان های راست گو و درست کار را دوست دارد.

همچنین بخوانید : جواب صفحه ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ نگارش دوم

۲- مانند نمونه، برای دیگر خانه های جدول، سوال طرح کن.

۱- نام یکی از کتاب های شما۲- برای گرم شدن در سرما روی سرمان می گذاریم۳- نورانی و براق۴- مخالف روز۵- آفریدگار جهان۶- یار مهربان و دوست بی زبان۷- با آن دندان هایمان را می شوریم۸- پرنده ای نامه رسان۹- بچه مرغ۱۰- مخالف پیر

✅ در این نوشته پاسخ سوالات نگارش صفحه ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ درس پنجم نگارش کلاس دوم که مربوط بخش چوپان درست کار بود را بررسی کردیم، برای دیدن جواب سایر صفحات کافیست آن را به همراه کلمه ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

جواب صفحه 41نگارش دوم دبستان