تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

حل صفحه 52 ریاضی نهم

حل صفحه 52 ریاضی نهم

جواب تمرین و کاردرکلاس صفحه ۵۱ و ۵۲ ریاضی نهم متوسطه ⏏️ پاسخ سوالات 1 - 2 - 3 - 4 - 5 صفحه 51 و 52 درس حل مسئله در هندسه ریاضی نهم.

جواب صفحه ۵۱ و ۵۲ ریاضی نهم ⬆️ کاردرکلاس و تمرین

حل سوال های 1 - 2 - 3 - 4 و 5 تمرین و کاردرکلاس صفحه 51 و 52 ریاضی پایه نهم از درس حل مسئله در هندسه فصل سوم

پاسخ کاردرکلاس صفحه ۵۱ و سوالات تمرین صفحه ۵۱ و ۵۲ ریاضی پایه نهم متوسطه فصل سوم درس حل مسئله در هندسه را با توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز جویای علم آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب فعالیت صفحه ۵۰ ریاضی نهم با راه حل

پاسخ کاردرکلاس صفحه ۵۱ ریاضی نهم

در شکل مقابل می‌دانیم AB=CD۱- چرا AB=CD؟۲- جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید.۳- چرا AC=BD؟

جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی نهم متوسطه

۱- در شکل مقابل ABCD متوازی الاضلاع است و M و N و P  و Q وسط های اضلاع متوازی الاضلاع اند، ثابت کنید: MN=PQ

۲- در شکل مقابل O مرکز دایره است و BC و AD بر دایره مماس اند، نشان دهید که AD و BC برابرند.

۳- در شکل مقابل، مثلث ABC متساوی الساقین است و M و N روی قاعده BC طوری قرار دارند که BM=NC. نشان دهید مثلث AMN هم متساوی الساقین است.

⚠️ دانش آموز عزیز پاسخ های درسی قرار گرفته در این صفحه فقط و فقط جنبه کمک آموزشی دارد و شما قبل از استفاده کردن از آن ها حتما باید خودتان یکبار سوالات را حل کرده باشید. با این کار مفهوم درس را نیز به خوبی متوجه می شوید.

حل تمرین های صفحه ۵۲ ریاضی نهم فصل سوم

۴- در مستطیل ABCD، پاره‌خط های BE و AF طوری رسم شده که دو زاویه ‌A1 و ‌B1 برابرند. ثابت کنید BE و AF مساوی اند.

۵- نشان دهید در هر مثلث متساوی الساقین، فاصله هر نقطه دلخواه روی نیمساز زاویه راس از دو سر قاعده، برابر است: MB=MC.

⚠️ دانش آموز عزیز پاسخ های درسی قرار گرفته در این صفحه فقط و فقط جنبه کمک آموزشی دارد و شما قبل از استفاده کردن از آن ها حتما باید خودتان یکبار سوالات را حل کرده باشید. با این کار مفهوم درس را نیز به خوبی متوجه می شوید.

همچنین بخوانید: جواب تمرین صفحه ۴۸ ریاضی نهم با توضیح

✅ اگر سوالی درباره سوالات کاردرکلاس و تمرین صفحه ۵۱ و ۵۲ ریاضی نهم متوسطه دارید آن را از بخش نظرات بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر بخش های کتاب کافیه شماره صفحه بخش موردنظر را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

حل صفحه 52 ریاضی نهم