تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

خرید لاک پشت

خرید لاک پشت

در این مقاله به معرفی یکی از گونه های خزندگان به نام لاک پشت خاکی پرداخته ایم و اطلاعات کاملی در مورد نگهداری و تغذیه ان را شرح داده ایم.

این لاک پشت چقدر رشد میکنه؟

خرید لاک پشت