تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

خود جوش یعنی چه

خود جوش یعنی چه

خود جوش یعنی چه

معنی خودجوش - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

خود جوش یعنی چه