تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

دعوی یعنی چه

دعوی یعنی چه

دعوی یعنی چه

معنی دعوی - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

دعوی یعنی چه