تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

دنپزیل 5

دنپزیل 5

دنپزیل 5

دونپزیل

هشدار

داروهای ضد زوال عقل

داروهای اتونومیک داروهای مقلد پاراسمپاتیک (کلینرژیک)

در کدام داروخانه موجود است؟

 

دونپزیل غلظت پیام رسان شیمیایی استیل کولین را در مغز افزایش می دهد  و باعث افزایش ماندگاری اطلاعات در پایانه های عصبی می شود. دونپزیل در درمان آلزایمر کاربرد دارد. یاسنال یکی از برندهای این دارو است.

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف دونپزیل

مکانیسم اثر دونپزیل

فارماکوکینتیک دونپزیل

عوارض جانبی دونپزیل

تداخلات دارویی دونپزیل

هشدار ها دونپزیل

توصیه های دارویی دونپزیل

دارو های هم گروه دونپزیل

در شرايط خاص و نظارت ويژه پزشك قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست. منافع دارو در مقابل خطرات احتمالی، تعیین کننده مصرف یا عدم مصرف این دارو در دوران بارداری است.

دنپزیل 5