تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

رمان مگس

رمان مگس

رمان مگس pdf یک پسر نابغه شیطون داریم به اسم ساتیار طبق محاسباتش از طریق فرمولهاش به این نتیجه رسیده که پانیذ دختر دست و پا چلفتی دانشگاه  مخرج مشترکش باهاش میشه...

رمان مگس pdf

رمان مگس pdf

خلاصه رمان

یک پسر نابغه شیطون داریم

به اسم ساتیار طبق محاسباتش

از طریق فرمولهاش

به این نتیجه رسیده که پانیذ

دختر دست و پا چلفتی دانشگاه

مخرج مشترکش باهاش میشه بی نهایت

در نتیجه پانیذ باید مال اون باشه

اولش به زور وسط دانشگاه

ماچش می کنه تا نامزد دختره

رو دک کنه بعد میدزدتش و …

دانلود پرواز ققنوس

رمان مگس