تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

ریاضی پایه هشتم صفحه 43

ریاضی پایه هشتم صفحه 43

جواب صفحه ۴۳ ریاضی هشتم ☑️ پاسخ گام به گام فعالیت صفحه 43 ریاضی پایه هشتم متوسطه زاویه های داخلی از فصل ۳ چندضلعی ها با راه حل کامل و توضیحات

جواب فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هشتم

پاسخ گام به گام فعالیت صفحه 43 ریاضی کلاس هشتم از فصل 3 چندضلعی ها با جواب و راه حل کامل

جواب صفحه ۴۳ ریاضی هشتم : در این قسمت به حل گام به گام جواب فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم متوسطه مربوط به زاویه های داخلی از فصل ۳ چندضلعی ها را برای تان کامل در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز فعال و کوشا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید : جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی هشتم

جواب صفحه ۴۳ ریاضی هشتم

در پاسخ به فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم داریم :

زاویه‌هایی که درون یک چندضلعی قرار دارند، زاویه‌های داخلی آن چندضلعی نامیده می‌شوند. مجموع زاویه‌های داخلی یک مثلث ۱۸۰ درجه است.

جدول بالا نشان می‌دهد که مجموع زاویه‌های داخلی یک چهارضلعی با مجموع زاویه‌های داخلی دو تا مثلث برابر است؛ پس مجموع زاویه‌های داخلی هر چهارضلعی °۳۶۰ می شود.

الف) با کامل کردن جدول، مجموع زاویه‌های داخلی چندضلعی‌های دیگر را به دست آورید.

تعداد مثلت ها ۵ = ۲ – ۷

ب) فکر می‌کنید مجموع زاویه‌های داخلی یک هفت ضلعی چند درجه است؟

۹۰۰ = ۵ × ۱۸۰تعداد مثلث ها ۶ = ۲ – ۸

یک هشت ضلعی چطور؟ چرا؟

۱۰۸۰ = ۱۸۰ × ۶

ج) عبارت جبری زیر را طوری کامل کنید که نشان دهنده مجموع زاویه‌های داخلی یک ضلعی باشد.

۱۸۰° × (۲ –  ) = مجموع زاویه‌های داخلی یک  ضلعی

اکنون با کامل کردن جدول زیر اندازه هر یک از زاویه های داخلی چندضلعی های منتظم را پیدا کنید.

یک عبارت جبری بنویسید که نشان دهنده اندازه هر یک از زاویه‌های یک ضلعی باشد.

اگر در هر صفحه ای از کتاب ریاضی هشتم دبیرستان مشکل و یا ایراد درسی داشتید حتما برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید تا ما در اسرع وقت بتوانیم به سوال شما پاسخ بدهیم و مشکلات درسی شما دانش آموزان پایه هشتمی های گرامی را حل نماییم.

⚠ نکته : برای حل مسائل ریاضی حتما قلم و کاغذ کنار در خود داشته باشید تا به تمرین کردن بپردازید تا کامل کتاب ریاضی را یاد بگیرید.

همچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

☑️ در این بخش جواب فعالیت صفحه ۴۳ ریاضی هشتم را مرور کردیم، شما می توانید با اضافه کردن عبارت ماگرتا در آخر جستجوهای درسی تان در گوگل به بهترین پاسخ ها دسترسی پیدا کنید. اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان ما به آن پاسخ بدهند.????????

ریاضی پایه هشتم صفحه 43