تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

ساختاری که برای محدود

ساختاری که برای محدود

معنی یک ساختار ساده (مثل نرده، فلز و..) است که برای محدود کردن یا جلوگیری از حرکت در سراسر یک مرز مشخص‌شده، طراحی شده است در واژه پیشنهادی:

یک ساختار ساده (مثل نرده، فلز و..) است که برای محدود کردن یا جلوگیری از حرکت در سراسر یک مرز مشخص‌شده، طراحی شده است در جدول کلمات

یک ساختار ساده (مثل نرده، فلز و..) است که برای محدود کردن یا جلوگیری از حرکت در سراسر یک مرز مشخص‌شده، طراحی شده است

(10 شهریور 1399) پیشنهاد توسط: خدیجه عباسی تیمور حصار

ساختاری که برای محدود