تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

سهام خیام در جنگ

سهام خیام در جنگ

​شهیده دانش آموز ˝سهام خیام ˝ دانش آموز کلاس پنجم، 9 مهرماه، در زمان جنگ تحمیلی و روزهای سخت دفاع مقدس در شهر هویزه بر اثر تیراندازی سربازان بعثی به شهادت رسید و اکنون نامش وارد کتابهای درسی شده است.

پانا

نام شهید˝سهام خیام˝ در کتب درسیدر هر استان یک مدرسه به نامش ساخته شد

نام شهید˝سهام خیام˝ در کتب درسیدر هر استان یک مدرسه به نامش ساخته شد

​شهیده دانش آموز ˝سهام خیام ˝ دانش آموز کلاس پنجم، 9 مهرماه، در زمان جنگ تحمیلی و روزهای سخت دفاع مقدس در شهر هویزه بر اثر تیراندازی سربازان بعثی به شهادت رسید و اکنون نامش وارد کتابهای درسی شده است.

سهام خیام در جنگ