تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

سوالات درس 2 مطالعات چهارم

سوالات درس 2 مطالعات چهارم

سوالات مطالعات چهارم درس دوم سوال و جواب درس 2 مطالعات چهارم ابتدایی   سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی سوال1-از محل های اجتماع مردم چهار

سوالات مطالعات چهارم درس دوم

سوالات مطالعات چهارم درس دوم

سوال و جواب درس 2 مطالعات چهارم ابتدایی

سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

سوال1-از محل های اجتماع مردم چهار مورد نام ببرید. جواب1 -مسجد-مدرسه-ورزشگاه-مجتمع های فرهنگی و هنری و…

سوال2 -در مسجد معمولا چه کارهایی انجام و چه مراسماتی برگزار می شود؟ جواب2 -کارهایی مثل عبادت خدا-با خبر شدن از حال هم-مشورت برای حل مشکلات محله- و مراسماتی مثل دعا و عزاداری و جشن های مذهبی و…

سوال3-نماز جماعت چگونه برگزار می شود؟ جواب3-مردم پشت سر امام جماعت در صف های منظم روبه قبله می ایستند و امام جماعت جلو تر از همه در محراب قرار می گیرد.

سوال4-بوستان محل چه کارهایی هست؟ جواب4 -بازی و ورزش-استراحت و گردش و..

سوال5-وظیفه مادر مورد حفظ و نگه داری بوستان چیست؟ جواب5 -همه ما باید برای تمیز نگه داشتن بوستان و مراقبت از آن تالش کنیم-چمن ها را لگد نکنیم-گل ها را نچینیم- به وسایل بازی آسیب نرسانیم-زباله ها را در سطل مخصوص بریزیم.

سوال6-معمولا چه تغییراتی در محله به وجود می آید؟  جواب6 -مردم برای زندگی به جای دیگر می روند و افراد دیگری جای آن ها رامی گیرند-شکل و نوع ساختمان ها و فعالیت ها تیز تغییر می کند-بعضی وقت ها هم امکانات عمومی جدیدی مثل ایستگاه اتوبوس،باجه ی تلفن عمومی،فضای سبز و کتابخانه در محله ایجاد می شود.

بعدی» درس سوم مطالعات چهارم پیشین« درس اول مطالعات چهارم

سوالات درس 2 مطالعات چهارم