تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

سوالات دینی نهم درس چهارم

سوالات دینی نهم درس چهارم

سوالات درس 4 پیام های آسمانی نهم سوال و جواب دینی نهم درس چهارم   ???? سوالات متن دینی نهم ???? سوال های درس 9 بسمه تعالی . سوالات درس چهارم پیام های

سوالات درس 4 پیام های آسمانی نهم

سوالات درس 4 پیام های آسمانی نهم

سوال و جواب دینی نهم درس چهارم

???? سوالات متن دینی نهم ???? سوال های درس 9

بسمه تعالی . سوالات درس چهارم پیام های آسمانی نهم . تهیه کننده : داور گیتی نورد دبیر پیام آسمانی آذربایجان شرقی شهرستان سراب .2781398

1 در چند جمله ی کوتاه اتفاقات پس از ظهور امام زمان را توصیف کنید ؟ پاسخ» گسترده شدن عدالت در جهان – از بین رفتن حکومتهای ظالمانه و زور گو – پیشرفت علم و دانش – رشد فهم و ایمان مردم – حرص و طمع و ثروت اندوزی از بین می رود – از بین رفتن بت پرستی و شرک – برکت از آسمان و زمین می بارد …

2 پیامبر اکرم در مورد قیام حضرت مهدی چه می فرماید؟ پاسخ» شما را بشارت باد به مهدی ، مردی از خاندان من ؛ در روزگاری که مردم گرفتار اختلاف و تزلزل هستند ، قیام می کند و زمین را همچنانکه از جور و ظلم پرشده است ، از عدل و داد پر می سازد .

3 به نظر شما در دوران ظهور امام زمان چه تغییراتی در اخلاق مردم ، ارتباطات کشورهای مختلف با یکدیگر ، پیشرفتهای علمی و وضعیت اقتصادی مردم رخ خواهد داد؟ پاسخ» مردم نسبت به هم مهربان و دلسوز می شوند –کشورها با هم ارتباط بیشتری ایجاد می کنند و پیشرفتهای علمی و اقتصاد کشورها بسیار چشم گیر خواهد شد .

4 یکی از اثرگذارترین عقاید ما شیعیان …………….. پاسخ» اعتقاد به ظهور و قیام حضرت مهدی(عج)است.

5 چه نیرویی شیعیان را با وجود مشکلات و سختیهای فراوان به ایستادگی و حرکت و تلاش تشویق کرده است ؟ پاسخ» امید به آینده ایی روشن و سراسر شور و اشتیاق

6 آیا اعتقاد به ظهور منجی تنها به شیعیان اختصاص دارد ؟ پاسخ» توضیح دهید . خیر .بلکه سایر مسلمانان هم به ظهور یکی از فرزندان پیامبر و قیام او برای برقراری عدالت معتقدند .(در تعالیم مسیحیت و یهودیت انجیل و تورات به منجی بزرگ اشاره شده است .)

7 یا داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن است ؟ پاسخ» توضیح دهید . خیر . اگر کسی مسائل بهداشتی و تغذیه ایی را به خوبی مراعات کند عمر طولانی تری خواهد داشت.

8 قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح(ع) عمری طولانی داشت و فقط 950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد . از این خبر چه نتیجه ایی می توان گرفت ؟ پاسخ» داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست .

9 امام حسن (ع) در مورد عمر طولانی امام زمان(عج) چه می فرماید؟ پاسخ» خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی می گرداند ، سپس به قدرت خدایی اش او را در چهره ی جوانی کمتر از چهل سال آشکار می سازد تا مردم دریابند که خداوند بر هر کاری تواناست .

10 هر کس برای آمدن امام زمان(ع) وقت تعیین کند یا ادعا کند ایشان را ملاقات می کند ……………………… .

پاسخ» دروغگوست

11 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی(عج) را بنویسید . پاسخ» 1-آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام زمان 2-وجود یاران با وفا

12 یاران ویژه حضرت مهدی(عج) چند نفر می باشد ؟ پاسخ» 313 نفر

13 آیا یاران حضرت فقط همان 313 نفر ویژه خواهد بود ؟ پاسخ» توضیح دهید. خیر. امام به هزاران هزار یار دیگر برای پیروزی بر دشمن نیاز خواهد داشت .

14 وضعیت جهان پیش از آمدن امام زمان چگونه خواهد بود؟ پاسخ» ظلم و خونریزی – حاکمان ظالم و زورگو و فساد و ….

15 خداوند امام زمان را برای …………………………به میان مردم می فرستد. پاسخ» پایان دادن به جنگ و بی عدالتی

16 هدف امام زمان از قیام چیست؟ پاسخ» گسترش عدالت و مهربانی

17 چرا برخی از کشورهای غربی در کتابها و فیلم های خود سعی می کنند که شخصیت مهربان امام زمان(ع) را به صورت فردی خشن و جنگ طلب نشان دهند؟ پاسخ» تا امام را و قیام وی را تخریب کنند ومردم از انتظار قیام دلسرد شوند و برای ظهور منجی هیچ تلاشی نکنند .

18 قیام امام زمان برای این است که …………………… پاسخ» سرنوشت مردم در دست افراد نیکوکار و عدالت جویان باشد .

19 آیا پس از شکست حاکمان ظالم و پیروزی امام زمان(عج) جهان پایان می پذیرد و قیامت فرا می رسد ؟ چرا؟ پاسخ» خیر . چون در اینصورت آمدن امام سودی نخواهد داشت

20 با ظهور امام زمان(ع) ……….. پاسخ» نفر از بهترین انسانها به او می پیوندند . 313

21 چه کسانی هم اکنون هم جزو یاران امام زمان محسوب می شوند ؟ پاسخ» کسانی که با انجام واجبات دینی و دوری از گناهان و گره گشایی از کار افتادگان و اخلاق نیک ، باعث خوشحالی امام زمان می شوند .

22 یاری امام زمان به چه معناست ؟ پاسخ» یعنی یاری دینِ خدا

23 برای اینک ما هم لیاقت حضور در جمع یاران امام زمان (عج) را داشته باشیم چگونه باید زندگی کنیم ؟ پاسخ» گره گشایی از کار افتادگان و اخلاق نیک – دوری از فساد و گناه – انجام واجبات دینی …

24 پیامبر اکرم در مورد انتظار ظهور حضرت مهدی(عج) چه می فرماید؟ پاسخ» از بهترین کارهای امّت من انتظار(ظهور حضرت مهدی(عج) است .

25 با توجه به سخن امام رضا (ع) سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید . پاسخ» همسایه داری – صبور بودن –خوش رفتاری – ترویج کارهای نیک – خودداری از آزارو اذیت دیگران – گشاده رویی – خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان

سوالات دینی نهم درس چهارم