تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

شبی مجنون نمازش را شکست

شبی مجنون نمازش را شکست

یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست ... کامل این شعر زیبا از خمسه نظامی را در ادامه بخوانید

شعر کامل یک شبی مجنون نمازش را شکست از نظامی گنجوی

شعر و شعور حسینی در فرهنگ ایرانی

شبی مجنون نمازش را شکست