تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

شعر پروانه از گل احوال پرسید

شعر پروانه از گل احوال پرسید

شعر پروانه از گل احوال پرسید

پروانه از گل احوال پرسيد . گل گفت : خوبم پروانه خنديد . گل باز تر شد با ناز خوابيد . پروانه دورش آرام رقصيد .

 پروانه از گل احوال پرسيد

پروانه از گل احوال پرسيد .

     گل گفت  : خوبم

            پروانه خنديد .

                 گل باز تر شد

                       با ناز خوابيد .

                            پروانه دورش

                                  آرام رقصيد  .

                                              محمود كيانوش     

آن سحر كه  صداي ستاره ي زهره ،خواب را از چشمان منتظر ماه پرواز داد، ماه  در  روياي زيباي وصال با مهر  پلك گشود و به دنبال نغمه اي از خورشيد در افق پر كشيد .در آسماني از نور و اميد

ماه و مهر دستان هم را فشردند و ذوق شكفتن در كنار هم ، طلوع را براي لحظه اي از ياد مهر  برد و از ياد ماه فرو رفتن را

                                            

و اينگونه آغاز شد داستان شب يلدا كه ماه و مهر فقط يك شب به ديدار هم ميرسند و آن شب ،شب يلدا ،شب مهرباني هاست.  آرزوي ما بودن هميشگي  شب هايي پر از مهرباني  براي شماست .

  براي تقسيم تمام آرزوهاي خوبمان با ستاره هاي طلايي از آنها خواستيم تا يلدا را در كنار ما بگذرانند .يلدايي همراه با مادربزرگ و يك بقچه پر از  قصه هاي شب يلدا  و آجيل و شعر و نمايش عروسكي و مسابقه و يك كرسي سرشار از گرما و هندوانه و انار وسيب 

شعر پروانه از گل احوال پرسید