تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

شهودی بودن یعنی چه

شهودی بودن یعنی چه

حسی و شمی وجه دیگری از شخصیت انسان را آشکار می کند. اینکه هر فرد به چه نحو اطلاعات را جمع آوری و پردازش می کند. ما چگونه معنا را از اطلاعات استخراج می کنیم: از داده ها یا اینکه از عمق داده ها؟

درود و وقت بخیر من شهودی هستم و میخوام وارد رشته بازیگری بشوم و پر شور و هیجان هستم به نظر شما مسیر درستی را پیش گرفتم

شهودی بودن یعنی چه