تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

صدای آژیر مانور زلزله

صدای آژیر مانور زلزله

پخش آنلاین آهنگ

دانلود صدای مانور زلزله

انواع صدای مانور زلزله طولانی و کوتاه مدت مناسب برای برگزاری مانور زلزله در مدرسه و زدن آژیر زلزله در قسمت زیر قابل دانلود و پخش می باشد.

توضیح فایل : آژیر خطر زلزله

فرمت : صوتی mp3

توضیح فایل : صدای آژیر خطر زلزله 10 دقیقه

فرمت : صوتی mp3

توضیح فایل : صدای اژیر زلزله 10 دقیقه طولانی

فرمت : صوتی mp3

توضیح فایل : صدای آژیر تونادو 8 دقیقه

فرمت : صوتی mp3

توضیح فایل : صدای مانور زلزله 5 دقیقه (صدا مثل فایل 2 فقط 5 دقیقه است)

فرمت : صوتی mp3

توضیح فایل : آژیر مانور زلزله 15 دقیقه (صدا مثل فایل 2 فقط 15 دقیقه است)

فرمت : صوتی mp3

صدای آژیر مانور زلزله