تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

ضرب المثل عربی

ضرب المثل عربی

ضرب المثل‌های هر ملتی شامل مفاهیم عمیقی است که اعتقادات آن‌ها را رقم می‌زند. در این مطلب به ۵۶ ضرب المثل عربی به همراه معنی و معادل آن اشاره خواهیم کرد.

تا به حال برای شما اتفاق افتاده  که ضرب المثل عربی را از کسی بشنوید و معنی آن را ندانید؟ جمعی از مردم ایران به زبان عربی سخن می گویند و خوب است با این زبان و ضرب المثل های آن بیشتر آشنا شویم. در این بخش تعدادی ضرب المثل عربی به همراه ترجمه فارسی آن و هم چنین معادل آن در زبان فارسی به شما  تقدیم می کنیم.

مجموعه ضرب المثل عربی با معنی و معادل فارسی

۱. تجشأ لقمان من غیر شبع. ترجمه: لقمان بدون این که سیر با شد آروغ زد.

☆✿☆✿☆✿☆

۲. كلّ شاه تناط برجليها. (نظیر: هر كس را در قبر خود مي‌گذارند) 

☆✿☆✿☆✿☆

۳. المعيدي تسمع به خير من أن تراه    (نظیر: آواز دهل شنيدن از دور خوش است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴. ما حک جلدک مثل ظفرک. (نظیر: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من .یا نخارد کس اندر جهان پشت من، به غمخوارگی چون سر انگشت من)

☆✿☆✿☆✿☆

۵. عند الشدائد تعرف الإخوان.

ترجمه: برادران در سختی ها شناخته می شوند. (نظیر: دوست آن باشد كه گيرد دست دوست در پريشان حالي و درماندگي)

☆✿☆✿☆✿☆

۶. عصفور في اليد خير من عشره علي الشجره (نظیر: سركه نقد به ازحلواي نسيه)

☆✿☆✿☆✿☆

۷. كلم اللسان أنكي من كلم السنان. ترجمه: زخم زبان از زخم شمشير بدتر است

☆✿☆✿☆✿☆

۸. السكوت أخو الرّضا. ترجمه: سکوت برادر رضایت است. (نظیر: سكوت علامت رضاست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۹. الکلام یجر الکلام . ترجمه:  سخن سخن را به دنبالش می کشد. (نظیر:حرف حرف می آورد .)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۰. كالمستجير من الرّمضاء بالنّار. (نظیر:از چاله به چاه افتادن  یا  از بيم مار در دهان اژدها رفتن)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۱. القلب یهدی إلی القلب. (نظیر: دل به دل راه دارد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۲. الحقّ مرّ (نظیر: حرف حق تلخ است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۳. لا يؤخذ المرء بذنب أخيه. ترجمه: شخص را به گناه برادرش مؤاخذه نمی کنند. (نظیر: گناه دگران بر تو نخواهند نوشت.)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۴. خير الكلام ما قلّ و دلّ (نظیر: كم گوي و گزيده گوي چون درّ تا ز اندک تو جهان شود پر)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۵. لا تکن رطبا فتعصر ولا یابسا فتکسر. ترجمه: نه زیاد نرم باش نه تندخو.

☆✿☆✿☆✿☆

۱۶. أکلتم تمری عصیتم أمری. ترجمه: خرمایم را خوردید ونافرمانیم کردید. (نظیر: نمک خوردن ونمکدان شکستن .)

☆✿☆✿☆✿☆

۱۷. لا يُلدغ المرء من جحر مرّتين    ترجمه: انسان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

☆✿☆✿☆✿☆

۱۸. فی الصیف ضیعت اللبن. ترجمه: در تابستان شیر را ضایع و فاسد کردی .یعنی به عاقبت کار توجه نکردی.

☆✿☆✿☆✿☆

۱۹. من الحبه تنشأ الشجره. ترجمه: درخت از دانه رشد می کند. (نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۰. فعل المرء يدلّ علي أصله   ترجمه: رفتار فرد ذاتش را نشان می دهد. (نظیر: از كوزه همان برون تراود كه در اوست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۱. لو لبس الحمار ثیاب الخز لقال الناس یالک من حمار . ترجمه: اگر خرلباس ابریشم بپوشد، مردم گویند ای آفرین برخر. (نظیر: خر عیسی گرش به مکه برند چونکه برگردد هنوز خر باشد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۲. عاد بخفّي حنين ـ عاد صفر اليدين. ترجمه:  دست خالي بازگشت  (نظیر: دست از پا درازتر برگشت.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۳. کل من کان عنده ذهب یکون قویا. ترجمه:  هر کس طلا داشته باشد، قوی می شود. (نظیر: هر که زر در ترازوست زور در بازوست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۴. حبة حبة تصبح قبةً (نظیر: قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۵. إن البغاث فی أرضنا یستنسر.

ترجمه:  پرنده ضعیف در سرزمین ما کرکس می‌شود.

☆✿☆✿☆✿☆

۲۶. خالف تُعرف.   ترجمه: مخالفت كن و مشهور شو

☆✿☆✿☆✿☆

۲۷. لان یحمل التمر إلی البصره. ترجمه:  فلانی خرما به بصره  می برد. (نظیر: جان می برند تحفه به نزدیک یار خویش، خرما به بصره ، زیره به کرمان همی برند.)

☆✿☆✿☆✿☆

۲۸. أين الثري و أين الثريّا   (نظیر: اين كجا و آن كجا؟  یا  میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است)

☆✿☆✿☆✿☆

∇ ∇ ∇  ضرب المثل عربی  ∇ ∇ ∇

۲۹. داک أوکتا وفوک نفخ. (نظیر: خود کرده را تدبیر نیست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۰. ا استتر من قاد الجملَ (نظیر: شتر سواری دولا دولا نمی‌شه)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۱. کالشمس فی رابعه النهار. (نظیر: مثل روز روشن است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۲. القرد في عين أمه غزال. ترجمه: میمون در چشم مادرش چون آهو (زیبا) است. (نظیر: سوسک به بچه اش می‌گوید قربان دست و پای بلوریت.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۳. أسد علی وفی الحروب  نعامه. ترجمه: برای من شیر است و در جنگ شتر مرغ.

☆✿☆✿☆✿☆

۳۴. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة. ترجمه: بداقبال در خوراک سیرابی استخوان می یابد.

☆✿☆✿☆✿☆

۳۵. لا فی العیر ولا فی النقیر. (نظیر: نه سر سیر است نه ته پیاز .)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۶. اب النجّار مخلع. ترجمه: در نجاری به چهارچوب چفت نیست. (نظیر: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۷. متی  یبلغ البنیان یوما تمامه. إذا کنت تبنیه وغیرک یهدم . ترجمه: کی بنیاد این دنیا روزی تمام می شود ، هنگامی که تو آن را بنا می کنی و دیگری ویران می‌کند.

☆✿☆✿☆✿☆

۳۸. على قد لحافك مد رجليك. ترجمه: پایت را به اندازه پتویت دراز کن. (نظیر: پایت را به قدر گلیمت دراز کن.)

☆✿☆✿☆✿☆

۳۹. قدأعذر من أنذر . ترجمه: کسی که از پیش بیم داده، معذور است. (نظیر: من آنچه شرط بلاغت است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۰. اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. ترجمه: کسی که زبانش از آش داغ سوخته، ماست را فوت می کند. (نظیر: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۱. انما المرء مخبوء تحت لسانه. ترجمه: شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است. (نظیر: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب وهنرش نهفته باشد)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۲. الجيات أحسن من الرايحات. ترجمه: آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است. (نظیر: گذشته ها گذشته است.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۳. من جرب المجرب،  حلت به الندامه. (نظیر: آزموده را آزمودن خطاست.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۴. وقع في شر أعماله. ترجمه: درگیر اعمال پلید خود گردید. (نظیر:  از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۵. بیضه الیوم، خیر من دجاجه الغد. ترجمه: تخم مرغ امروز بهتر از مرغ فرداست. (نظیر: سرکه نقد به از حلوای نسیه)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۶. العين بصيرة واليد قصيرة ترجمه: چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است. (نظیر: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۷. لکل عمل رجال . (نظیر: هر کسی را بهر کاری ساختند.)

☆✿☆✿☆✿☆

۴۸. اللى يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. ترجمه: دیدن مشکلات دیگران، مشکلات انسان را کوچک‌تر می‌کند.

☆✿☆✿☆✿☆

۴۹. من حفر بئراً لأخيه وقع فيها     (نظیر: چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي)

☆✿☆✿☆✿☆

∇ ∇ ∇  ضرب المثل عربی  ∇ ∇ ∇

۵۰. عظ نفسک قبل ان یعظک الدهر. ترجمه: خویشتن را موعظه کن قبل از این که روزگار تو را موعظه کند .

☆✿☆✿☆✿☆

۵۱. اللى مكتوب عالجبين لازم تشوفه العين. ترجمه: آن چه بر پیشانی نوشته باشد لاجرم به چشم خواهد آمد.

☆✿☆✿☆✿☆

۵۲. لکل مقال مقام ولکل مقام مقال . (نظیر: هر سخن جایی و هر نکته مقالی دارد.)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۳. من يمدح العروس إلّا أهلها (نظیر: هيچ كس نمي‌گويد ماست من ترش است)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۴. وهب الأمير ما لا يملك    (نظیر: از كيسة خليفه مي‌بخشد)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۵. من قرع باباً و لجّ و لج    (نظیر: عاقبت جوينده يابنده بود. یا: گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری)

☆✿☆✿☆✿☆

۵۶. من طلب أخاً بلا عيب بقي بلا أخ. (نظیر: گل بي‌خار كجاست؟)

☆✿☆✿☆✿☆

بیشتر بخوانید: ضرب المثل‌ های ازدواج در شهر‌های مختلف ایران

لطفا نظر خود را درباره این مجموعه ضرب المثل عربی در بخش «ارسال نظر» پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در زمانی کوتاه هست، بیش از ۹۰ درصد افرادی که با برنافیت زیرنظر دکتر کرمانی رژیم گروهی گرفتن به وزن دلخواهشون رسیدن

ضرب المثل عربی