تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

عکس موشک کاغذی

عکس موشک کاغذی

آموزش ساخت موشک کاغذی سریع شرح آموزش: در این اینجا آموزش ساخت موشک کاغذی سریع را فرا خواهید گرفت. قطعاً این موشک سریعترین موشکی است که من… در آچار 24 - آموزش

قدم 1

قدم 2

قدم 3

قدم 4

قدم 5

قدم 6

قدم 7

قدم 8

عکس موشک کاغذی