تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

فحل یعنی چی

فحل یعنی چی

فحل یعنی چی

معنی فحل - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

فحل یعنی چی