تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

فعالیت صفحه 41 ریاضی دوم

فعالیت صفحه 41 ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 41 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۴۱ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب صفحه 41 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 41 ریاضی دوم

شکل مربّع انتهای کتاب را با قیچی ببرید و روی خط‌های رسم شده را نیز قیچی کنید. حالا مربّع شما به 7 تکّه تقسیم شده است.

سعی کنید با کنار هم قرار دادن این 7 تکّه دوباره همان مربّع را بسازید. با این 7 تکّه شکل‌های بسیار زیادی می‌توان ساخت. در زیر 2 نمونه از این شکل‌ها رسم شده است. شما سعی کنید این شکل‌ها را با استفاده از خطوط رسم شده بسازید.

حالا سعی کنید شکل‌های جالب دیگری درست کنید.

خلاق باش

با شابلون مانند نمونه کامل کنید.

فعالیت صفحه 41 ریاضی دوم