تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

قد بلند به انگلیسی

قد بلند به انگلیسی

قد بلند به انگلیسی

معنی قد بلند به انگلیسی - معانی، جمله های نمونه، مترادف ها و متضادها و ... در دیکشنری آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

قد بلند به انگلیسی