تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

قیمت زمین در کلاردشت

قیمت زمین در کلاردشت

قیمت زمین در کلاردشت

قیمت زمین در کلاردشت را به تفکیک هر محل را در این یادداشت خواهید یافت. بازار خرید و فروش زمین در کلاردشت، همواره از بازارهای گرم و مورد توجه بوده و هست.

قیمت زمین در مناطق مختلف کلاردشت

ارزش هر مترمربع زمین در نقاط مختلف کلاردشت

قیمت زمین در کلاردشت