تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

معنی مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد یعنی چه، حکایتی پیرامون مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد، ضرب المثل نگارش ششم ، داستان و حکایت آن

معنی ضرب المثل ” مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد ” داستان

مهارت نوشتاری 7 دیدگاه

معنی و مفهوم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد همراه با داستان

در این پست داستان و معانی مربوط به ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد را برای شما آورده ایم؛ امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

معنی ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

۱- كسی كه بلایی بر سرش آمده و تجربه تلخی از چیزی دارد، در آن مورد بدگمان و محتاط تر می شود.

۲- بعضی حوادث یا خاطرات تلخ ، چنان تاثیری در روح انسان می گذارد که حتی با گذشت زمان نیز فراموش نمی شود. شرایطی که به موجب یاد آوردن آن خاطره یا حادثه شود، می تواند در رفتار و عمل شخص تاثیر بگذارد.

۳- کسی از چیزی ضرر دیده از آن چیز برای هیشه رعب و وحشت دارد.

۴- آدم صدمه دیده همیشه می ترسد.

داستان برای ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

حکایت شده است که در خانه ای را موش ها حمله کرده بودند. گربه ای متوجه حضور آنها شد و به آنجا رفت و تا می توانست آنها را شکار کرد و خورد. کشتار بی رحمانه ی گربه، موش ها را به وحشت انداخت و همگی از ترس به سوراخ هایی پناه بردند .

هنگامی که گربه متوجه پنهان شدن موش ها شد به فکر افتاد تا به ترفند و نیرنگ آنها را از سوراخ هایشان بیرون بکشد. از این رو بالای دیواری رفت و خود را به میخی آویخت و خود را به مردن زد.

اما موشی که مخفیانه گربه را پاییده و متوجه ی نیرنگ او شده بود، به او گفت :” این کار تو بی فایده است. من حتی از مرده ی تو هم فاصله می گیرم.”

و اینگونه شد که می گویند: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد!

ضرب المثل نگارش ششم _ دانشچی

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد