تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

متن کوتاه انگلیسی برای بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیو

متن کوتاه انگلیسی برای بیو

بیو انگلیسی, biography english بیو های جدید و با معنی انگلیسی , بیو های کوتاه انگلسی برای تلگرام و اینستاگرام | بیو انگلیسی کوتاه | استاتوس انگلیسی

دانلود کنید

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

????Be s o g a d fi m :) Bu be ki d ????

☘ ‌ ???? ???????????????? ???????????? ♥️ ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ. هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت ‌‌‌‌

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

⠀????⃤••???? ???? ???? ⠀⠀ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴏғ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɪs ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ ⠀⠀ʜᴇᴀʀᴛs , ɴᴏᴛ ᴛʜᴇɪʀ ғᴀᴄᴇs

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

Blocki g is fo he weak you' e go a see me e joyi g my life.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘ اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني! ‌‌‌‌

‌‌ ℑ???? ???????????? ???????? ???? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????? ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ  

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت????✋????????

???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????? ???????????????? ????????????????????????????, ???????????? ???????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????!:)

خیلی رویا به خودم بدهکارم! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ⁱ ᴏʷᵉ ᵃ ʟᵒᵗ ᴏᶠ ᴅʳᵉᵃᵐ ᴛᵒ ᴍᵃʸˢᵉˡᶠ

‌‌ ‌‌‌‌──• · · · ⌞????⌝ · · · •──

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

‌ ناراحت بشم ناراحت میکنم????(: ‌

????⃟○━ ⌞ ???????? ????'???? ????????????????????, ????'???????? ???????????????????? ????????????????⌝ ━─⇆

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

???????????????? ???? ???????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? ????????????????...!

متن کوتاه انگلیسی برای بیو