تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

مخدوش یعنی چه

مخدوش یعنی چه

مخدوش یعنی چه

معنی مخدوش - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

مخدوش یعنی چه