تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

معاصر یعنی چه

معاصر یعنی چه

معاصر یعنی چه

معنی معاصر - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

معاصر یعنی چه