تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

معنی این زندگی حلال کسانی که همچو سرو آزاد زیست کرده و آزاد می روند هفتم

معنی این زندگی حلال کسانی که همچو سرو آزاد زیست کرده و آزاد می روند هفتم

پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هفتم رشته درس فارسی

معنی بیت «این زندگی حلال کسانی که همچو سرو***آزاد زیست کرده و آزاد میروند» چیست؟

معنی بیت «این زندگی حلال کسانی که همچو سرو***آزاد زیست کرده و آزاد میروند» بنویسید.

معنی این زندگی حلال کسانی که همچو سرو آزاد زیست کرده و آزاد می روند هفتم