تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

معنی شعر ای مادر عزیز ششم

معنی شعر ای مادر عزیز ششم

معنی شعر ای مادر عزیز از کتاب فارسی ششم ابتدایی. معنی شعر ای مادر عزیز که در درس دوم کتاب فارسی ششم ابتدایی آمده است.

معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم

معنی شعر ای مادر عزیز از درس دوم کتاب فارسی ششم ابتدایی

ای مادر عزیز که جانم فدای تو *** قربان مهربانی و لطف و صفای تو

مادر عزیزم که می‌خواهم جانم را فدایت کنم. جانم را فدای مهربانی، لطف و صفای تو خواهم کرد.

هرگز نشد محبت یاران و دوستان *** هم پایه ی محبت و مهر و وفای تو

هیچ وقت محبتی که دوستان و آشنایان به من می‌کنند به اندازه مهر و محبتی که تو می‌کنی نمی‌شود.

مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست *** این سینه، خانه ی تو و این دل، سرای تو

محبت و مهربانی تو هیچ وقت از دلم بیرون نمی‌رود. چون این دل برای همیشه خانه و جایگاه خواهد بود.

ای مادر عزیز که جان داده ای مرا سهل است *** اگر که جان دهم اکنون برای تو

مادر عزیزم که که به من جان و زندگی بخشیدی. برای تو جان بدهم هم ارزشی ندارد.

خشنودی تو مایه ی خشنودی من است *** زیرا بود رضای خدا در رضای تو

اگر تو راضی و خشنود باشی من هم همینطور خواهم بود. چون وقتی تو راضی باشی خدا هم راضی است.

گر بود اختیار جهانی به دست من *** می‌ریختم تمام جهان را به پای تو

اگر اختیار دنیا با من بود، تمام دنیا را برای جبران زحماتت به پای تو میریختم.

ویدیوی آموزش و معنی شعر ای مادر عزیز

نظرتان در مورد درس ای مادر عزیز چیست؟ شما هم سعی کنید در بخش نظرات همین پست برای مادرتان شعری بگویید.

پدربزرگ دانا
پدربزرگ دانا

من به شما کمک می‌کنم که درس‌های مدرسه را بهتر یاد بگیرید

معنی شعر ای مادر عزیز ششم