تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

معنی شعر سر به هم اورده دیدم

معنی شعر سر به هم اورده دیدم

پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هشتم رشته درس فارسی

معنی بیت: سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را...

معنی بیت زیر چیست؟ سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را اجتماع دوستان یکدلم آمد به یاد

معنی شعر سر به هم اورده دیدم