تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

معنی یک دست صدا ندارد

معنی یک دست صدا ندارد

معنی یک دست صدا ندارد

معنی یک دست صدا ندارد - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

معنی یک دست صدا ندارد