تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

مناسبت های آذر ماه 1401

مناسبت های آذر ماه 1401

ما در این صفحه مناسبت‌های آذر ماه 1400 را در سه دسته جهانی و ایرانی و مذهبی جمع آوری کردیم.

تقویم مناسبت‌های 1401​

آذر ماه

(Novembe - Decembe (2022

ربيع الثاني - جمادي الاولي (1444)

ایرانی

ایرانی

جهانی - بین‌المللی

جهانی

مذهبی

مذهبی

آذر ماه

(Novembe - Decembe (2022

ربيع الثاني - جمادي الاولي (1444)

ایرانی

ایرانی

جهانی

جهانی

مذهبی

مذهبی

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌‎شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

جمع‌آوری شده از:

Days of he Yea

مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مناسبت های آذر ماه 1401