تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

هم خانواده قصر

هم خانواده قصر

هم خانواده قصر

هم خانواده کلمه قصر؛ جمع قصر قصار می باشد. قصر در زبان فارسی به معنی خانه ای بسیار مجلل و زیبا است که مکان زندگی پادشاه و مقتدران است.

هم خانواده کلمه قصر چیست؟

هم خانواده کلمه قصر؛ جمع قصر قصار می باشد. قصر در زبان فارسی به معنی خانه ای بسیار مجلل و زیبا است که مکان زندگی پادشاه و مقتدران است.

مترادف کلمه قصر عبارت است از؛ ارگ، کوشک، صرح، قلعه، ارگ، کوتاهی، کاخ و کوتاه سازی است متضاد این واژه هم کوه و کلبه می باشد.

در فرهنگ معین در تعریف از کلمه قصر آمده است سستی یا کوتاهی از معانی قصر می باشد. در لغت نامه دهخدا معنی خانه ای که از سنگ برآورده و ساخته شده و آنچه بلند و استوار باشد از ما بقی خانه ها ست، کاخ، قلعه و کوشک می باشد.

در فرهنگ عمید به خواندن نماز در سفر که چهار رکعت باشد اما به صورت دو رکعتی بخوانیم قصر می گویند، خانه بسیار زیبا و مجلل و کوشک کاخ آمده است.

بیشتر بخوانید :

هم خانواده کلمه خنده چیست؟

هم خانواده کلمه دانا چیست؟

هم خانواده کلمه بحث چیست؟

هم خانواده کلمه عطر چیست؟

هم خانواده کلمه حافظ چیست؟

هم خانواده قصر