تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

هم خانواده وصف

هم خانواده وصف

شامل عکس پروفایل،عکس بازیگران،تعبیرخواب

هم خانواده وصف چیست

نوشته شده توسط admi 1372 · در۰۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۰.

هم خانواده وصف :اوصاف-توصیف-موصوف

 ارج- توصیف -ستایش -شرح- فروزه- مدح

هم خانواده صف چیستهم خانواده صفهم خانواده صف کلاس چهارمهم خانواده کلمه صفهم خانواده ی صفهم خانواده کلمه صف چیستهم خانواده وصفکلمات هم خانواده صفهم خانواده کلمه ی صف

هم خانواده وصف