تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

واحد شمارش گوسفند

واحد شمارش گوسفند

واحد شمارش گوسفند

معنی واحد شمارش گوسفند - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

واحد شمارش گوسفند