تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

وسیله ای که برای کاهش سرعت فرود استفاده میشود

وسیله ای که برای کاهش سرعت فرود استفاده میشود

وسیله ای که برای کاهش سرعت فرود استفاده می شود در حل جدول کلمات ⏪ نام وسیله ای که به واسطه آن سرعت فرود کنترل می شود چیست در بازی خواستگاری.

وسیله ای که برای کاهش سرعت فرود استفاده میشود

جواب معما وسیله ای که برای کاهش سرعت فرود استفاده میشود در حل جدول کلمات

جواب سوال وسیله ای که برای کاهش سرعت فرود استفاده می شود چیست را در بخش معما ماگرتا می خوانیم.

جواب این معما «چتر نجات» می باشد.

مطلب پیشنهادیبه نوک تیرکمان چه میگویند در جدولوترسا در جدول

⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ما و یا سایر کاربران پاسخگوی شما خواهند بود.

وسیله ای که برای کاهش سرعت فرود استفاده میشود